دستگاه کشش کمر L5

اولین و تنها دارنده مجوز ساخت دستگاه ترکشن پرتابل از اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و درمان

 
مجوز درمان دیسک کمر
درمان دیسک کمر

مشخصات فنی دستگاه ترکشن کمر L5

ابعاد10*82*40 سانتیمتر
وزن10 کیلوگرم
نیروی ترکشن موثر90 کیلوگرم استاتیک
سیستم محرکنیوماتیک
حداکثر فشار20 بار
حداکثر وزن استفاده کننده120 کیلوگرم

 

 

مشخصات فنی دستگاه ترکشن کمر L5

 
 
ابعاد10*82*40 سانتیمتر
وزن10 کیلوگرم
نیروی ترکشن موثر90 کیلوگرم استاتیک
سیستم محرکنیوماتیک
حداکثر فشار20 بار
حداکثر وزن استفاده کننده120 کیلوگرم

 

 
درمان دیسک کمر
دستگاه کشش کمر

دستگاه کشش کمر L5 در درمان بیماری های زیر موثر است

 

فتق دیسکدیسک کمر
ناترازی ستون فقراتدیسک دژنره
دردهای سیاتیکدیسک برآمده
Anterior marginal osteophytesHerination Disk
Narrowing of Disc spaceLumbar Lordosis
Mild Lumbar scoliosisCanal stenosis
Lower lumbar facet hypertrophyPosterior annular tear
Central Protrusion DiskFibro Fatty
Diffuse disc BulgingDegenerated Disc
LaminectomyBulging Disc
Protrusion in L5-S1Reduced disc Space
Protrusion in L4-L5Listhesis Disc
Protrusion in L3-L4Postoperative changes
Protrusion in L2-L3Extruded Disc
Protrusion in L1-L2Paracentral Protrusion at Disc

 

دستگاه کشش کمر

دستگاه کشش کمر L5 در درمان بیماری های زیر موثر است

دیسک برآمدهدیسک کمرفتق دیسک
دردهای سیاتیکناترازی ستون فقراتدیسک دژنره
Protrusion in L1-L2Bulging DiscHerination Disk
Protrusion in L2-L3Narrowing of Disc spaceLumbar Lordosis
Protrusion in L3-L4Mild Lumbar scoliosisCanal stenosis
Protrusion in L4-L5Listhesis DiscPosterior annular tear
Protrusion in L5-S1Central Protrusion DiskFibro Fatty
Postoperative changesDiffuse disc BulgingDegenerated Disc
Extruded DiscLaminectomyReduced disc Space
Anterior marginal osteophytesLower lumbar facet hypertrophyParacentral Protrusion at Disc

 

سوال پزشکی در درمان دیسک کمر

مشاوره رایگان

در صورتی که تمایل دارید از مشاوره متخصصین مربوطه جهت استفاده از دستگاه کشش کمر L5 استفاده نمایید، مدارک پزشکی خود را از قبیل ام ار ای، اسکن و... در این قسمت آپلود نمایید.
*فقط پسوند jpg یا jpeg - کوچکتر از 1 مگابایت - حداکثر 2 فایل
*وارد کردن نام و شماره تماس الزامی است

فایل اول را انتخاب کنید
فایل دوم اگر موجود است


 

مشاوره رایگان

در صورتی که تمایل دارید از مشاوره متخصصین مربوطه جهت استفاده از دستگاه کشش کمر L5 استفاده نمایید، مدارک پزشکی خود را از قبیل ام ار ای، اسکن و... در این قسمت آپلود نمایید.
*فقط پسوند jpg یا jpeg - کوچکتر از 1 مگابایت - حداکثر 2 فایل
*وارد کردن نام و شماره تماس الزامی است

فایل اول را انتخاب کنید
فایل دوم اگر موجود است


سوال پزشکی در درمان دیسک کمر